HAKKIMDA

Doç. Dr. BAHAR DERNEK

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladı. 2005-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev aldı. 2012-2016 yılları arasında İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet vermiştir. 2016 yılından beri İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde görev yapmaktadır.

Bilgilerim

Ad Soyad: Bahar DERNEK
Doğum Tarihi ve Yeri: 05.05.1980 – Malatya
Yabancı Dil: İyi düzeyde İngilizce
Adres: İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi
E- Posta: bahardernek@gmail.com
1986-1987: Malatya/Barbaros İlkokulu
1987–1991: İstanbul/Kartaltepe İlkokulu
1991–1995: Adile Mermerci Anadolu Lisesi
1995–1996: Edirne Fen Lisesi
1996–1998: İstanbul Ataköy Lisesi
1998-2004: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2005-2011: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2012-2016: İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2016-Halen: İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Uluslararası Makaleler

Goldhaber SZ, Leizorovicz A, Kakkar AK, Haas SK, Merli G, Knabb RM, Weitz JI; the ADOPT Trial Investigators. Apixaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis in Medically Ill Patients. N Engl J Med. 2011 Nov 13. DOI: 10.1056/NEJMoa1110899. (Faz III ilaç çalışması, yardımcı araştırmacı)
Diraçoğlu D, Alptekin K, Teksöz B, Yağci I, Ozçakar L, Aksoy C. Knee vs hip single-joint intra-articular hyaluronic acid injection in patients with both hip and knee osteoarthritis: a pilot study. Clin Rheumatol 2009;28:1021-4.
Duymus TM, Mutlu S, Dernek B, Komur B, Aydogmus S, Kesiktas FN. Choice of intra-articular injection in treatment of knee osteoarthritis: platelet-rich plasma, hyaluronic acid or ozone options. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016
Dernek B, Esmaeilzadeh S, Oral A. The utility of the International Classification of Functioning, Disability and Health checklist for evaluating disability in a community-dwelling geriatric population sample. Int J Rehabil Res. 2015;38:144-55.
Dernek B, Aydin T, Koseoglu PK, Kesiktas FN, Yesilyurt T, Diracoglu D, Aksoy C. Comparison of the efficacy of lidocaine and betamethasone dipropionate in carpal tunnel syndrome injection. J Back Musculoskelet Rehabil. 2016 Dec 23. doi: 10.3233/BMR-150477. Dernek B, Duymus TM, Koseoglu PK, Aydin T, Kesiktas FN, Aksoy C, Mutlu S. Efficacy of single-dose hyaluronic acid products with two different structures in patients with early-stage knee osteoarthritis. J Phys Ther Sci. 2016;28:3036-3040.
Dernek B, Kürsüz Köseoğlu P, Kesiktas FN, Bilgi İ, Çağatay P, Dıraçoğlu D, Aksoy C. Efficacy of subcutaneous lidocaine injections in patients with painful total knee arthroplasty. Turk J Phys Med Rehab 2017;63:
Dernek B, Kesiktas FN, Duymus TM, Aydin T, Isiksacan N, Diracoglu D, Aksoy C. Effect of platelet concentration on clinical improvement in treatment of early stage-knee osteoarthritis with platelet-rich plasma concentrations. J Phys Ther Sci. 2017 May;29(5):896-901. doi: 10.1589/jpts.29.896.
Dernek B, Kesiktas FN, Duymus TM, Diracoglu D, Aksoy C. Therapeutic efficacy of three hyaluronic acid formulations in young and middle-aged patients with early-stage meniscal injuries. J Phys Ther Sci. 2017;29(7):1148-1153. doi: 10.1589/jpts.29.1148. Dernek B, Adiyeke L, Duymus TM, Aydogmus S, Kesiktas FN, Paker N. Efficacy of subcutaneous lidocaine injection in venous insufficiency: a prospective, randomized, controlled study, and new treatment protocol. J Phys Ther Sci. 2018 Jun;30(6):748-754. doi: 10.1589/jpts.30.748.
Dernek B, Kesiktas FN. Efficacy of combined ozone and platelet-rich-plasma treatment versus platelet-rich-plasma treatment alone in early stage knee osteoarthritis.J Back Musculoskelet Rehabil. 2018 Nov 2. doi: 10.3233

Ulusal Makaleler

Dıraçoğlu D, Teksöz B, Karan A, Aksoy C. Botulinum toksin tip a ve kuru iğneleme ile tedavi edilen bir oromandibular distoni olgusu. Nobel Med 2009;5(1): 35-39.
Dernek B, Kürsüz Köseoğlu P, Aydın T, Dursun M, Kesiktaş N. Baker Kist Orijinli Pigmente Villonodüler Sinovit. 2015; 7(2): 84-86. DOI: 10.5222/iksst.2015.084
Kesiktaş N, Yemisen M, Gün K, Uludağ M, Dernek B. A Case of Reactive Arthritis Developed After Tetanus Vaccine. İKSST Derg 7(3):147-149, 2015. doi:10.5222/iksst.2015.147
Esmaeilzadeh S, Aydın T, Dernek B, Eskiyurt N. Osteoporoz Tanısı ile Oral Bisfosfonat Kullanan Hastada Çene Osteonekrozu Gelişimi: Olgu Sunumu. Türk Osteoporoz Dergisi 2014;20: 75-80
Dernek B, Aydın T, Kesiktaş N. Bel Ağrısı. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi 2015; 7: 43-45.
Dernek B, Aydın T, Kesiktaş N, Aksoy C. Boyun Ağrısı.
Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi 2015; 7: 43-45.
Dernek B, Aydın T, Kesiktaş N, Aksoy C. Omuz hastalıkları ve tedavisi. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi 2015; 8: 56-57
Dernek B, Aydın T, Kesiktaş N, Aksoy C. Osteoartrit tedavisine güncel yaklaşım. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi 2015; 8: 60-61
Kesiktaş N, Dıraçoğlu D, Dernek B, Akı S, Eskiyurt N. Tip II Diyabetli osteoporotik postmenopozal kadınlarda alendronat ve risedronat tedavilerinin karşılaştırılması. İstanbul fiziksel tıp ve rehabilitasyon dergisi 2016; 1: 15-18
Dernek B, Oral A, Aydın R, Çapan N, Esmaeilzadeh S. Cervical Spinal Cord İnjury Presenting With Refractory Orthostatic Hypotension: A Case Report. Turk J Phys Med Rehab 2016;62:İ-V. DOI: 10.5606/Tftrd.2016.91979 Aydın T, Dernek B, Atar S, Kızılkurt T, Kesiktaş FN, Kuru Ö. Çocukta Rektus Femoris Parsiyel Rüptürü. İstanbul fiziksel tıp ve rehabilitasyon dergisi 2016; 2: 27-28 Aydın T, Atar S, Dernek B, Altunoğlu U, Kesiktaş FN, Kuru Ö. Kleidokraniyal Displazi: Olgu sunumu. İst Ftr 2016;1(3):37-40

Poster Sunumlar

Kesiktaş N, Gedik S, Teksöz B, Yalıman A, Satman İ, Öncel A, Eskiyurt N. Diyabetik ayakta risk faktörleri (29.10-1.11.2007) 2. yara bakımı kongresi- İstanbul, (2007) Kesiktaş N, Teksöz B, Yalıman A, Eskiyurt N. 60 yaş üstü kişilerde ayak problemleri. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 71, Antalya,(2007). Kesiktaş N, Gedik S, Teksöz B, Yalıman A, Satman İ, Öncel A, Eskiyurt N. Diyabetik hastalarda ayak muayene ve ölçümlerin incelenmesi. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 24-29 Ekim 2007, Antalya
Ozcan E, Alptekın K, Uysal B, Teksöz B. Issever H, Ozcan E E, Physical risk factors for musculoskeletal complaints among metal workers, International Occupational Health and Safety Regional Conference, November 01-03,2008, Istanbul, Turkey Capan N, Dernek B, Esmaeizadeh S, Aydın T, Baysak T, Kürsüz P, Karan A, Eskiyurt N, Yalçın Ö. Obezite fizik tedavi uygulama sonuçlarını olumsuz etkiler mi?. 5.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 19-21 Ekim 2011, İstanbul
Kürsüz P, Capan N, , Baysak T, Dernek B, Aydın T Karan A, Eskiyurt N, Yalçın Ö. Üriner İnkontinans sebebi ile fizik tedavi uygulanan hastalarda tedavi memnuniyetinin değerlendirilmesi. 5.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 19-21 Ekim 2011, İstanbul Capan N, Baysak T, Aydın T, Kürsüz P, Dernek B, Ugurlucan Gungor F, Karan A, Eskiyurt N, Yalçın Ö. Üriner inkontinansta egzersize uyumu etkileyen faktörlerin sorgulanması. 5.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 19-21 Ekim 2011, İstanbul
Dernek B, Esmaeilzadeh S, Oral A. İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Kapsamında 65 Yaş Üstü Bireylerde Sağlıkla İlgili Sık Rastlanılan Sorunların ICF Kontrol Listesi ve Çeşitli Ölçekler Kullanılarak Belirlenmesi, Ulusal FTR Kongresi, Mart 2013, Antalya (Sözel sunum)
Dernek B, Esmaeilzadeh S, Oral A. Identification of Common Health Related Problems in People Who Are 65 Years or Older Using the International Classification of Functioning Disability and Health Checklist and Various Measurement Tools. 7th World Congress ISPRM, China 2013. (Sözel sunum)
Dernek B, Esmaeilzadeh S, Oral A. İstanbul Silivri İlçesinde Yaşayan 65-85 Yaş Arası Bireylerin Sık Rastlanılan Sağlık Sorunlarının Yaşam Kalitesi, Fonksiyonel Durum Ve Kognitif Fonksiyonlar Açısından Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2013
Dernek B, Esmaeilzadeh S, Oral A. Assessment of functional status, quality of life, and cognitive function in an elderly population sample in Turkey: A cross-sectional study. 9th Mediterranean Forum of Physical and Rehabilitation Medicine. 40th SIMFER Congress (Italian Society of Physical and Rehabilitation Medicine). Sorrento Italy 2013 Dernek B, Esmaeilzadeh S, Oral A. Identification of Common Health Related Problems in People Who Are 65 Years or Older Using the International Classification of Functioning Disability and Health Checklist and Various Measurement Tools. 7th World Congress ISPRM, China 2013
Dernek B, Konur S, Aydın T, Kürsüz Köseoğlu P, Çağatay P, Kesiktaş N. 5.Ulusal Osteoporoz Kongresi, 2014, KKTC (Sözel sunum)Yaygın muskuloskeletal ağrı şikayeti olan hastalarda vitamin d düzeyleri: Kesitsel bir çalışma. Dernek B, Bilgi İ, Çağatay P, Kürsüz Köseoğlu P, Aydın T, Dıraçoğlu D, Kesiktaş FN, Aksoy C. Ağrılı total diz protezi olan hastalarda subkutan lidokain ile yapılan enjeksiyonların etkinliği, 13.Ulusal Ağrı Kongresi, 5-8 Haziran 2014, İstanbul Dernek B, Gökçedağ A, Çağatay P, Kürsüz Köseoğlu P, Aydın T, Dıraçoğlu D, Kesiktaş FN, Aksoy C. Operasyon endikasyonu olmayan lomber disk hernili hastalarda tetik nokta enjeksiyonlarının etkinliği. 13.Ulusal Ağrı Kongresi, 5-8 Haziran 2014, İstanbul (Sözel sunum)
Dernek B, Aydın T, Kürsüz Köseoğlu P, Dıraçoğlu D, Kesiktaş FN, Aksoy C. Subakromiyal Sikisma Sendromunda Betametazon ve Triamsinolon Enjeksiyonlarinin Karşılastırılması. 11. Turk Romatoloji Sempozyumu, 26-29 Mart 2015, Antalya
Dernek B, Aydın T, Kürsüz Köseoğlu P, Dıraçoğlu D, Kesiktaş FN, Aksoy C. Erken evre diz osteoartriti olan hastalarda farklı yapılardaki tek dozluk hyaluronik asit enjeksiyonlarının etkinliği, 25. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya
Dernek B, Aydın T, Kürsüz Köseoğlu P, Dıraçoğlu D, Kesiktaş FN, Aksoy C. Menisküs hasarı olan genç ve orta yaşlı hastalarda hyaluronik asit enjeksiyonlarının etkinliği, 25. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya Dernek B, Aydın T, Kürsüz Köseoğlu P, Dıraçoğlu D, Kesiktaş FN, Aksoy C. Karpal tünel sendromu enjeskiyonunda lidokain ve betametazon dipropionatın etkinliğinin karşılaştırılması, 25. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya
Aydın T, Dernek B, Şentürk T, Karan A, Aksoy C. Effectiveness of dry needling and exercise in dizziness caused by cervical myofascial pain syndrome. ACR/ARHP Annual meeting, November 7-11 2015. San Francisco, USA Dernek B, Özdemir MB, Duymuş TM, Kesiktaş FN, Aydın T, Köseoğlu PK, Dıraçoğlu D, Aksoy C. Kronik Venöz Yetmezliği Olan Hastalarda Subkutan Lidokain Enjeksiyonunun Etkinliği: Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma Ve Yeni Bir Tedavi Protokolü. FTR Kurs Günleri. 28 Nisan-1 Mayıs 2016. Çeşme, İstanbul.
Dernek B, Duymuş TM, Kesiktaş FN, Aydın T, Köseoğlu PK, Dıraçoğlu D, Aksoy C. Efficacy Of Two Different Platelet Rich Plasma Kits With Different Platelet Counts In Treatment Of Early Stage Knee Osteoarthritis. FTR Kurs Günleri. 28 Nisan-1 Mayıs 2016. Çeşme, İstanbul.
Dernek B, Duymuş TM, Kesiktaş FN, Aydın T, Köseoğlu PK, Dıraçoğlu D, Aksoy C. Efficacy Of Two Different Platelet Rich Plasma Kits With Different Platelet Counts In Treatment Of Early Stage Knee Osteoarthritis. International Society Of Physical And Rehabilitation Medicine 2016. Kuala May 29th-June 2nd. Kuala Lumpur, Malaysia.

İdari Görevler

2010-2011: İstanbul Tıp Fakültesi Asistan Temsilciliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği

Kitap Bölümü Yazarlığı

Sindel D, Oral A, Dernek B. Meme Kanseri Sonrası Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Özmen V (Editör). Meme Hastalıkları Derneği Kitabı. 1. Baskı. İstanbul: Güneş Kitabevi; 2011. P.619-34. ISSN: 9789752774025

Kitap Bölümü Çevirileri

Dernek B, Aksoy C. Vasküler ülserler. Aksoy C, Dıraçoğlu D (editörler). Fiziksel Rehabilitasyon Kanıta Dayalı Muayene, Değerlendirme ve Girişim. 1.Baskı. İstanbul: Nobel Kitabevi; 2011. 777-802. ISBN: 9789754209320
Teksöz B, Karan A.Temporomandibular Ağrı Sendromu. Arasıl T, Duruöz T, Dinçer K, Şenel K, Uğurlu H, editörler. Romatoloji. 4. Baskı. Ankara: Rotatıp Kitabevi; 2011. P.695-701. ISBN: 9786054431045

Diğer

Dernek B, Aksoy C. Vasküler ülserler. Aksoy C, Dıraçoğlu D (editörler). Fiziksel Rehabilitasyon Kanıta Dayalı Muayene, Değerlendirme ve Girişim. 1.Baskı. İstanbul: Nobel Kitabevi; 2011. 777-802. ISBN: 9789754209320
Campinject 2 (Enjeksiyon Kampı 2) Kurs Programı’nda Kurs Eğitmenliği (Enjeksiyon öncesi ve sonrasında egzersizler), Ekim 2013, Antalya
Campinject Advanced (Enjeksiyon Kampı) Kurs Programı’nda Kurs Eğitmenliği (Enjeksiyon öncesi ve sonrasında egzersizler), Ekim 2015, Antalya
İstanbul Tıp Fakültesi Asistan Uyum Kursu Eğitmeni 2011
İş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi Sempozyumu Bilimsel Sekreterlik Mart 2007
Campinject (Enjeksiyon Kampı) Kurs Programında Organizasyon Kurulu Üyeliği, Konuşmacı, Kurs Eğitmenliği (Enjeksiyon öncesi ve sonrasında egzersizler), Ekim 2016, Antalya RADER Güz Atölyesi Kurs Programı Eğitmenliği, Şubat 2016, İstanbul (Dirsek eklemi ve yumuşak doku enjeksiyonları)
İnmeli Hastanın Rehabilitasyonu Ve Hemşirelik Yaklaşımları Sempozyumu. 24 Mayıs 2016. İnmede Risk Faktörleri ve Korunma. Davetli Konuşmacı

s

Randevu Alın!

Aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile bana ulaşabilir ve randevu alabilirsiniz!

Adres

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EAH
Kocasinan Merkez Mahallesi, Karadeniz Caddesi No:48, 34186 Bahçelievler/İstanbul

Telefon Numarası


0 212 496 50 00

E-mail

bahardernek@gmail.com